تبلیغات
حقوق به زبان ساده، دکتر م.ح. آدینه وند - دعوای کیفری چک

جهت شادی روح پدرم می نویسم، اگر حوصله داشتید رحمتی بفرستید.
تاریخ:یکشنبه 24 مهر 1390-11:54 ب.ظ

دعوای کیفری چک

دعوای کیفری چک

مقدمه

صدور چک بلامحل یا از حساب مسدود و به طور کلی هر چکی که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد، اگر یکسری شرایط را داشته باشد جرم است و قانون برای صادر کننده ی آن مجازات تعیین کرده است.

شیوه ی شکایت

  1. ابتدا با مراجعه به بانک محال علیه، گواهی عدم پرداخت چک صادر گردد.
  2. شکوائیه ای به شرح ذیل تنظیم کنید و کپی پشت و روی چک و گواهی عدم پرداخت آن ضمیمه ی شکایت شود.
  3. دادسرایی صالح به رسیدگی است که بانک در حوزه ی آن واقع شده است. با مراجعه به دادسرا بر روی شکایت، ده هزار تومان تمبر باطل کنید و به واحد ارجاع دادسرا مراجعه نمایید تا شکایت شما را به کلانتری مربوطه ارجاع دهد.
  4. با تهیه ی دو سری کپی از برگه ی دادسرا، شکایت و ضمائم آن و دو عدد پوشه و گیره به کلانتری مربوطه مراجعه کنید. کلانتری پرونده را تکمیل می کند و فردا صبح به همراه مأمور به داسرا می فرستد. در برخی از دادسراها، پرونده ی چک را مستقیم به شعبه ی دادسرا می فرستند و نیازی به کلانتری در این مرحله نیست.
  5. دادسرا متهم را دعوت به جلسه می کند که ظرف سه یا هفت روز مراجعه کند تا بازجویی شود. در برگه ی احضار قید می شود که اگر حضور نیابد، جلب می شود. (نتیجه ی عدم حضور جلب است.). بعد از حضور، باز پرس یا دادیار مربوطه، بازجویی از صادر کننده ی چک می پردازد و در صورت توجه دعی، برایش قرار مناسب صادر می کند.
  6. دادسرا رسیدگی مقدماتی را تکمیل می کند و نهایتا قرار مجرمیت صادر می کند و برای صدور کیفرخواست، پرونده را به دادستان می دهد. دادستان کیفر خواست صادر می کند و به همراه پرونده به دادگاه کیفری می فرستد. دادگاه کیفری صادر کننده را به تحمل شش ماه تا دو سال حبس محکوم می کند. اگر ضمن رسیدگی، تا قبل از جلسه ی اول دادگاه کیفری دادخواست ضرر و زیان هم داده باشید علاوه بر محکومیت متهم، به تحمل حبس و محرومیت از داشتن دسته چک، به پرداخت ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلامحل یا از حساب مسدود نیز محکوم می شود. پس لازم است که بعد از کیفرخواست و قبل از جلسه ی اول، دادخواست ضرر و زیان هم داده باشید و هزینه ی دادرسی نیز پرداخت کرده باشید گرچه این هزنه ها نهایتا از طرف مقابل گرفته می شود.

نمونه ی شکایت چک

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان رشت

سلام علیکم

احتراما اینجانب (نام و نام خانوادگی دارنده ی چک، کسی دارنده است که پشت نویسی به نام او شده باشد.) فرزند             مراتب شکایت خود را علیه                      مبنی بر صدور چک بلامحل/ از حساب مسدود به شرح ذیل تقدیم حضور می نمایم.

مشتکی عنه، چک شماره          از حساب جاری            نزد بانک              شعبه            با تاریج سررسید                   به مبلغ                       ریال صادر نمود و اینجانب ضمن مراجعه به بانک به دلیل کسر موجودی/انسداد حساب/عدم مطابقت امضا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شماره                مورخ          گردیده است. اکنون تعقیب کیفری ایشان و محکومیت به اشد مجازات مورد تقاضا است. لازم به ذکر است که متعاقبا دادخواست ضرر و زیان تقدیم حضور خواهد شد.

نشانی محل وقوع جرم (بانک محال علیه):

نشانی محل اقامت مشتکی عنه:

نشانی شاکی:       

با احترام

نام و نام خانوداگی شاکی