تبلیغات
حقوق به زبان ساده، دکتر م.ح. آدینه وند - تصدیق یا برابر اصل کردن اسناد

جهت شادی روح پدرم می نویسم، اگر حوصله داشتید رحمتی بفرستید.
تاریخ:دوشنبه 11 مهر 1390-07:02 ب.ظ

تصدیق یا برابر اصل کردن اسناد

تصدیق یا برابر اصل کردن اسناد

چنانچه بخواهید کی یک سند را به مرجع قضایی یا هر سازمان دیگری که تصدیق اوراق را نیاز دارد ارائه دهید باید آن کپی تصدیق (برابر اصل) شود. شیوه ی تصدیق به نحو ذیل است:

1-     اگر خودتان وکیل دادگستری باشید بدون نیاز به مراجعه به هیچ مرجعی کپی ها را برابر اصل می کنید و عبارت را بر روی کپی اینگونه بنویسید: "تصویر با اصل ابرازی برابر است. امضا"

2-     اگر وکیل نباشید و آن کپی ها را جهت ارائه به دادگاه می خواهید، خود دفتر دادگاه، با رویت اصول اسناد، آنها را برابر اصل می کند.

3-     داگاه ها تا چندی پیش، هر سندی را برابر اصل می کردند ولی اخیرا طبق بخشنامه ای که رئیس قوه قضاییه صادر کرده است، دادگاه ها فقط اسناد مربوط به پرونده های خودشان را تصدیق می کنند و شما برای تصدیق سایر اسناد باید به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی مراجعه کنید و اصل سند را نیز با خودتان ببرید تا دفترخانه با رویت اصل، کپی را تصدیق و آن را مهر و امضا کند.

4-     یادتان باشد که دولت به ازای هر برگه کپی که برابر اصل شود مبلغ 2000 ریال مالیات دریافت می کند و این مالیات به موجب تمبری که بر روی برگه باطل می شود، دریافت می گردد. برای ابطال تمبر می توانید به هر کدام از دادگاه ها مراجعه نمایید و یا اگر تمبر متفرقه دادگستری دارید روی برگه باطل کنید.

 

نوع مطلب : آیین دادرسی مدنی