تبلیغات
حقوق به زبان ساده، دکتر م.ح. آدینه وند - طلاق توافقی

جهت شادی روح پدرم می نویسم، اگر حوصله داشتید رحمتی بفرستید.
تاریخ:پنجشنبه 31 شهریور 1390-12:06 ق.ظ

طلاق توافقی

طلاق توافقی

صدور حکم به عدم امکان سازش

شیوه ی انجام کار

در صورتی که زوجین با همدیگر به توافق برسند که دیگر نمی توانند با همدیگر زندگی کنند، کوتاه ترین راه حل آنان این است که به شرح ذیل به صورت توافقی تقاضای صدور حکم طلاق نمایند.

1.      پیش از هر چیز، طرفین توافقات خود را بنویسند و امضا کنند. توافقات راجع به مهریه، راجع به نفقه، راجع به جهیزیه، راجع به حضانت اطفال، راجع به هزینه ها و مخارجی که داشته اند،  به طور کلی راجع به هر موضوع دیگری که به زندگی مشترکشان مربوط می شود.

2.      خانم، برای تست حاملگی به یک آزمایشگاه معتبر، مراجعه کند و یک پزشک معتبر نیز آزمایش را امضا و مهر کند و صراحتا بیان نماید که خانم خامله نیست.

نکته: طلاق در دوران بارداری، تابع شرایط خودش است و لازم است که زن تا وضع حمل، عده نگه دارد.

3.      دادخواستی طبق نمونه ی ذیل، تنظیم و پس از امضا توسط هر دو طرف، به دادگاه ارائه نمایند.

نکته: دادگاهی صالح به رسیدگی خواهد بود که یکی از طرفین، در آن حوزه، اقامت داشته باشند. البته برخی از حوزه های قضایی در طلاق توافقی، توجهی به بحث صلاحیت دادگاه نمی کنند.

4.      به ضمیمه ی دادخواست، یک سری کپی از تمام صفحات سند ازدواج (یا همان عقدنامه) و شناسنامه ی طرفین که توسط یک دفترخانه ی اسناد رسمی یا توسط خود دادگاه برابر اصل شده است، ارائه می گردد.

5.      هر دو طرف یا وکیل آنها به دادگاه مراجعه می کنند و واحد ارجاع، دادخواست آنها را به یکی از شعب، ارجاع می دهد. پرونده ثبت رایانه می شود و دفتر دادگاه بعد از ثبت شعبه،  بلافاصله با دستور رئیس دادگاه، موضوع را به داوری ارجاع می دهد. طرفین می توانند به واحد داوری مستقر در دادگاه مراجعه کنند یا از بیرون، خودشان شخص جا افتاده ی متأهلی را در بین بستگان خود معرفی کنند.

نکته: داور یا حکم طبق آیه ی شریفه ی "حکم من اهله و حکم من اهلها" باید تلاش خود را در اصلاح و بهبود روابط زوجین، به عمل آورند و نتیجه را به قاضی بدهند. واحد داوری از هر طرف ده هزار تومان می گیرند و خودشان داور دارند. توصیه می شود که ازداور خارج از دادگاه، استفاده نکنید؛ زیرا آنها کار خودشان را واردند.

6.      اگر آزمایش قبلا تهیه نکنید، دفتر دادگاه، شما را به پزشک معرفی می کند تا تأیید کنه که خانم، حامله نیست. در این صورت روند طلاق توافقی، ممکن است چند روزی طول بکشد.

7.      بعد از اخذ نظر داوران، دادگاه، حکم به عدم امکان سازش و طلاق توافقی صاد رمی کند و در این حکم، تمامی توافقات طرفین، راجع به تمام امور، قید می شود.

8.      از تاریخ ابلاغ این رأی سه ماه اعتبار دارد که با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، ثبت گردد و بعد از سه ماه از اعتبار ساقط است.

 

نمونه ی دادخواست طلاق توافقی

در طلاق توافقی خواهان و خوانده بدان معنا وجود ندارد. بنابراین چه کسی در ستون خواهان یا خوانده نوشته شود بی اهمیت است. فرم دادخواست را تهیه کنید و به نحو ذیل، پر نمایید.

خواهان:  آقا        آقایان                 آقابزرگ             به نشانی

خوانده: خانم        خانمها                پدرخانم               به نشانی: می تواند قید شود که به همان نشانی فوق

خواسته: صدور حکم به طلاق توافقی

دلائل و منظمات: تصویر مصدق سند ازدواج، تصویر مصدق شناسنامه، اصل آزمایش حاملگی

 

ریاست محترم دادگاه

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند، ما در تاریخ  /     /  1300 به موجب سند ازدواجی که تصویر مصدق آن پیوست است، به عقد دائم همدیگر درآمده ایم و اکنون با توجه به عدم امکان سازس، تقاضای صدور حکم به طلاق توافقی داریم.

آقا         آقایان                                                     خانم خانم ها

امضا                                                                 امضا

 

قوانین مرتبط

قانون مدنی

قانون حمایت خانواده

 نوع مطلب : حقوق خانواده