تبلیغات
حقوق به زبان ساده، دکتر م.ح. آدینه وند - دعوی کیفری ترک انفاق

جهت شادی روح پدرم می نویسم، اگر حوصله داشتید رحمتی بفرستید.
تاریخ:چهارشنبه 12 بهمن 1390-04:19 ب.ظ

دعوی کیفری ترک انفاق

دعوی کیفری ترک انفاق

مقدمه، مفاهیم: برخی افراد ، زندگیشان به وسیله افراد دیگری تامین می شود به این تامین زندگی ، انفاق می گویند و به اموالی که توسط تامین کننده در اختیار این قبیل افراد قرار می گردد نفقه می گویند. افرادی که انفاقشان بر عهده دیگری است و شخص در مقابل انفاق آن مسئول است « واجب النفقه» نامیده می شوند. افراد واجب النفقه در صورتیکه انفاقشان ترک شود می توانند علیه شخص مسئول ، شکایت کیفری مبنی بر ترک انفاق طرح  نمایند. در قانون مجازات اسلامی ماده ی                               ترک انفاق جرم دانسته و برای آن مجازات       تعیین نموده است.

شرایط امکان طرح دعوی:

1-    افراد واجب النفقه در هر شرایطی اعم از ایتکه خودشان دارا باشند یا فقیر می توانند از مسئولین نفقه مطالبۀ حقوقی خود را بنمایند بنابرین ، شرط نیست که افراد واجب النفقه نیازمند باشند تا بتواند طرح دعوی کنند.

2-    شرط است که متعهد، دارا باشد یا امکان دارا شدن را داشته باشد. بنابرین اگر کسی که به سبب بیماری امکان کار کردن ندارد و از طرفی توانا یی مالی هم ندارد را نمی توان محکوم به ترک انفاق نمود.

شیوه ی طرح دعوی:

1-    ابتدا شکوائیه ای طبق نمونه ذیل تهیه و به دادسرائی مراجعه می کنیم که ترک انفاق در حوزه ی آن واقع شده است. به یاد داشته باشید که دادسرای محل وقوع جرم همیشه صالح به رسیدگی است.

2-    شکوائیه را بعد از ابطال پنج هزار تومان تمبر، به معاونت ارجاع ببرید و در آنجا برگه ای را بر روی شکوائیه گذاشته و خطاب به کلانتری مربوطه می نویسد که پرونده ی اولیه را تشکیل و اظهارات شاکی را بگیرند و پرونده را مجدداٌ به دادسرا ارجاع دهند .

3-    شما دو جلد پوشه ، دو سری کپی از برگه ی دادسرا و شکوائیه و دو عدد گیره را تهیه کنید و به کلانتری مربوطه بروید و در آنجا مفاد شکوائیه را در فرم اظهارات شاکی نیز بنویسید و بیان کنید که برای اثبات ادعای خود مثلاٌ شاهد دارید یا هر دلیل دیگری.

4-    فردای روز اداری (یا هر روز که کلانتری بگویند ) به دادسرا بروید. پرونده ی شما به شعبه ای از شعب دادیاری ( یا احیاناٌ بازپرسی ) ارجاع می گردد. شعبه نیز اظهارات شما را یکبار دیگر یادداشت می کند. عیناٌ شما مفاد شکوائیه را دوباره در فرم اظهارات شاکی در دادسرا نیز بنوسید.

5-    دادسرا متهم را دعوت می کند یا از کلانتری می خواهد که متهم را دعوت کند. متهم حضور می یابد و از خود دفاع می کند . اگر حضور نیافت این بار اخطاریه می فرستند و نتیجه ی عدم حضور را که جلب خواهد بود قید می کنند. اگر باز حضور نیافت این بار دستور جلب او صادر می گردد.

6-    دادسرا پس از رسیدگی و مشاهده ی حقانیت شاکی ، قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفر خواست موضوع به دادگاه کیفری ارسال تا دادگاه ضمن رسیدگی حکم کیفری صادر کند. این رأی پس از رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، قابل اجرا خواهد بود.

7-    فراموش نکنید که برای محکومیت مشتکی عنه به پرداخت نفقات گذشته ، باید قبل از اولین جلسه ی دادگاه کیفری، دادخواست مطالبه ی نفقات گذشته را نیز بدهید. یعنی دادگاه کیفری اگر دادخواست ندهید فقط   مشتکی عنه را به مجازات ترک انفاق محکوم می کند نه به پرداخت نفقاتی که پرداخت نکرده است.

نمونه ی شکایت ترک انفاق

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان کرج

سلام علیکم

احتراماٌ اینجانب ( نام ونام خانوادگی شاکی ) فرزند بدینوسیله مراتب شکایت خود را علیه آقای (نام ونام خانوادگی مشتکی عنه ) فرزند                                                     مبنی بر ترک انفاق اینجانب و فرزند مشترکمان به شرح ذیل تقدیم می دارم :

اینجانب                                             و مشتکی عنه به تاریخ      به عقد نکاح دائم همدیگر درآمده ایم و حاصل زندگی مشترکمان دختر سه ساله ای است به نام گلناز گلی.

مشتکی عنه مدت 5 ماه است که از پرداخت نفقات من و دخترم خودداری می نماید. اکنون به موجب ماده ی                                                                                     قانون مجازات اسلامی تقاضای تعقیب کیفری مشارالیه و محکومیت وی به اشد مجازات ترک انفاق را دارم.

ضمناٌ مطالبه ی نفقات معّوقه ، متعاقباٌ تقدیم حضور خواهد شد.

                                           با احترام نام ونام خانوادگی شاکی