تبلیغات
حقوق به زبان ساده، دکتر م.ح. آدینه وند - اجرای مهریه از طریق ثبت

جهت شادی روح پدرم می نویسم، اگر حوصله داشتید رحمتی بفرستید.
تاریخ:چهارشنبه 30 شهریور 1390-08:42 ق.ظ

اجرای مهریه از طریق ثبت

اجرای مهریه از طریق ثبت

هر سند رسمی این قابلیت را دارد که از طریق اداره ی اجرای ثبت اسناد، بدون صدور حکم از دادگاه یا هر مرجع دیگری اجرا شود.

مزایا و معایب نسبت به مطالبه از طریق دادگاه

معایب

1-    در صورت افزایش قیمت سکه در طول عملیات اجرایی، زن ممکن است ضرر کند زیرا اجرای ثبت، به افزایش قیمت توجه نمی کند ولی دادگاه، قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می داند.

2-    در اجرای ثبت نمی توان، شوهر را زندانی کرد ولی در شیوه ی دادگاه می توان وی را در اجرای ماده ی 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به زندان انداخت.

مزایا

1-    شیوه ی اجرای ثبت، بسیار سریعتر از دادگاه است.

2-    اجرای ثبت هزینه ای ندارد ولی در دادگاه باید هزینه ی دادرسی داد.

مراحل انجام کار

1- زن یا وکیلش،  اصل سند ازدواج را به دفترخانه ای می برد که ازدواج را ثبت کرده است و می گوید که تقاضای صدور اجرائیه رادارد.

2- دفترخانه برگه ی اجرائیه ای صادر می کند و حدود 20 هزار تومان پول دریافت می کند و در سند ازدواج قید می کند که روی مهریه ی این سند، اجرائیه صادر شده است. این بدان معناست که دیگر نمی توانید از طریق دیگری برای وصول مهریه اقدام کنید.

3- دفترخانه، برگه ی اجرائیه را برای ابلاغ به شوهر، به اداره ی اجرای ثبت حوزه ی خودش می فرستد. البته برای فرستادنش، آن را به دست مراجعه کننده می دهد.

4- مراجعه کننده باید به اداره ی اجرای ثبت مربوطه برود و پرونده تشکیل دهد. زمان تشکیل پرونده یادتان نرود که شماره ها را در جایی قید کنید تا در مراجعات بعدی به آن اشاره نمایید.

5- اداره ی اجرا، برگ اجرائیه را به شوهر ابلاغ می کند تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند وگرنه اموالش توقیف می شود.

6- اگر مهریه سکه باشد، اداره ی اجرا، نامه ای خطاب به بانک مرکزی می دهد که آیا نرخ سکه چقدر است؟ جواب بانک مرکزی ملاک عمل اداره ی اجرا خواهد بود. هرچند که نرخ سکه بعدا نیز تغییر کند دیگر تأثیری بر عملیات اجرایی ندارد.

7- بعد از ده روز، زن اموال شوهر را برای توقیف معرفی می کند. حتی زن می تواند خود شوهر را از کشور ممنوع الخروج کند.

نکته 1: یادتان نرود که ممنوع الخروج کردن یا معرفی کردن مال، باید در قبال مبلغ مشخصی باشد. شیوه ی نوشتن نامه ی هرکدام در ذیل آمده است.

نکته 2: اموالی که معرفی می کنید باید جزو  مستثنیات دین نباشد.

8- مال معرفی شده توسط اداره ی ثبت، به یکی از کارشناسان رسمی جهت قیمت گذاری معرفی می شود.

9- مال معرفی شده به حراج یا مزایده گذاشته می شود و از محل فروش آن، مهریه ی زن پرداخت می گردد.

شیوه ی مکاتبات

نامه ی معرفی مال:

ریاست محترم اجرای اسناد رسمی شهرستان ساری

سلام علیکم

احتراما عطف به پرونده ی اجرایی کلاسه              بدینوسیله یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی                       واقع در                        بخش 11 تهران را در ازای مبلغ                   ریال از مهریه، معرفی می نمایم.

با احترام

متقاضی

 

نامه ی ممنوع الخروجی

ریاست محترم اجرای اسناد رسمی شهرستان ساری

سلام علیکم

احتراما عطف به پرونده ی اجرایی کلاسه              خواهشمند است دستور فرمایید مدیون را در قبال مبلغ                   ریال ممنوع الخروج نمایند.

با احترام

متقاضی

قوانین مرتبط

قانون اجرای مفاد اسناد رسمی

آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی

قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی