تبلیغات
حقوق به زبان ساده، دکتر م.ح. آدینه وند - نشانی کلانتری ها

جهت شادی روح پدرم می نویسم، اگر حوصله داشتید رحمتی بفرستید.

نشانی کلانتری ها:

 

       

كلانترى 122 دربند

خیابان دربند ـ بالاتر ازمیدان دربند     

2711004

2712004

 

       

كلانتری123 نیاوران      

خیابان شهید باهنرـ بعد ازایستگاه خوزستان      

2294289

2293137

22900550

 

 

كلانتری162 فشم

رودبارقصران ـ میدان فشم      

0221322كد

2025-2024

 

كلانتری163 اوین 

خیابان مقدس اردبیلی قبل ازتقاطع تابناك  

2044627

2050361

 

       

كلانترى 164 ازگل

جاده لشگرك ـ اول ورودى شهرك قائم      

2449397

2446644

 

       

كلانترى 165 لواسان    

لواسان بزرگ ـ روستاى رستان       

0221465كد

3584 ـ 3300

 

       

كلانترى 166 لشگرك    

لواسان كوچك ـ قبل ازپل فلزی

0221452كد

22257

2787

 

       

كلانترى 118 ستارخان  

ستارخان ـ خیابان هشتم دریان نو   

6509798

6501916

 

       

كلانترى 133 شهرزیبا   

آیت ا... كاشانی مقابل مسجد نظام مافى ‌ـ انتهاى كوى كیهان      

4110000

4113948

 

       

كلانترى 134 شهرك قدس     

شهرك قدس ـ فاز1ـ خیابان ایران زمین ـ خیابان مهستان (فلامك)    

8083131

8090084

8088541

 

       

كلانترى 135 آزادی       

میدان آزادی ابتداى جاده مخصوص كرج ـ مقابل پل فرودگاه    

4655380

4655859

4667788

 

       

كلانترى 137 شهرآرا     

شهرآرا ـ خیابان سى وهفتم  

8256020

8268342

8273040

 

       

كلانترى 138 جنت آباد  

جنت آباد ـ شاهین شهر شمالی خیابان بهار      

4407776

4416090

4405051

 

       

كلانترى 139 مرزآباد     

شهرك ژاندارمری بلوار مرزداران ـ بلوار ایثار 

4217494

4235000

 

       

كلانتری140 باغ فیض    

خیابان اشرفى اصفهانی خیابان ناطق نوری       

4402327

4712327

 

       

كلانتری141 شهرك راه‌آهن    

شهرك راه آهن ـ خیابان امیر كبیرـ 35مترى گلها ـ یاس7       

4702327

4712327

 

       

كلانترى 142 كن  

جاده سولقان ـ نرسیده به رودخانه   

4300052

4304004

4300520

 

       

كلانترى 102 پاسداران  

خیابان پاسداران ـ نبش نیستان دهم

2547426

2547545

 

       

كلانترى 120 سیدخندان

اتوبان رسالت ـ زیر پل سیدخندان ـ جنب بیمارستان رسالت   

866835

865564

 

 

كلانترى 126 تهرانپارس 

بزرگراه رسالت ـ خیابان خورشید      

7863333

7864222

7800660

 

 

كلانترى 127 نارمك       

اتوبان رسالت ـ اول خیابان كرمان ـ جنب پمپ بنزین     

7897171

7809356

7898070

 

 

كلانترى 128 تهران نو    

خیابان پیروزی خیابان 5 نیروهوایی بالاتر از فلكه دوم دست چپ     

7474000

7478888

 

 

كلانترى 136 فرجام      

خیابان شهید آیت ـ خیابان فرجام ـ چهارراه ولیعصرـ داخل ولیعصر    

7451041

7451093

 

 

كلانترى 144 جوادیه     

جاده آبعلی سه راهى آزمایش

7348164

7332002

 

 

كلانترى 147 گلبرگ      

خیابان گلبرگ شرقی تقاطع اتوبان شهید باقری  

7492371

7491298

 

 

كلانترى 190 شمس آباد       

اتوبان رسالت ـ خیابان استاد بناى شمالی میدان ملت 

2506889

2302233

2302234

 

 

كلانترى 108       

خیابان آزادی روبروى راهنمایى و رانندگی  

6923434

 

 

كلانترى 111       

هفت چنار ـ خیابان حسام السلطنه 

5719830

5715451

5717030

 

 

كلانترى 112       

خیابان ولیعصر ـ میدان منیریه  

6463424

 

 

كلانترى 115       

میدان قزوین ـ خیابان قزوین ـ جنب شهردارى منطقه 11       

546564

546119

 

 

كلانترى 119       

خیابان شمشیری روبروى دانشگاه  

6699998

6695534

 

 

كلانترى 129       

خیابان ولیعصر ـ ابتداى خیابان جامی

6403981

6467067

 

 

كلانترى 149       

امامزاده حسن ـ خیابان نظام الملك  

5704499

5774665

 

 

كلانترى 150       

تهرانسر ـ روبروى بلوارگلها      

4509700

4562000

 

 

كلانترى 151       

یافت آباد ـ میدان الغدیر 

6811616

 

 

كلانترى 152       

خانى آباد نو ـ خیابان میثاق    

5000180

50055320

 

 

كلانترى 153       

شهرك ولیعصر ـ خیابان یاران   

6234444

6220047

 

 

كلانترى 154       

تقاطع جاده قدیم و مخصوص ـ كاروانسرا سنگی  

6007071

6007081

 

 

كلانترى 155       

خیابان انقلاب ـ خیابان اردیبهشت ـ بالاتر ازجوان مهر    

6951348

 

 

كلانترى 161       

20مترى فلاح ـ خیابان قفیلی 

5771894

 

 

كلانترى 109       

خیابان جمهوری میذان بهارستان     

3900000

3111116

 

 

كلانترى 110       

میدان شهدا  ـ خیابان15خرداد ـ میدان ارك

3913794

3913040

 

 

كلانترى 113       

چهارراه گلوبندك ـ خیابان 15 خرداد ـ میدان ارگ  

3905593

3905591

 

 

كلانترى 114       

خیابان شهریورـ نرسیده به میدان خراسان ـ خیابان آیت ا... سعیدی

3705959

3708888

3705125

 

 

كلانترى 116       

چهارراه مولوی بطرف میدان مهدیه ـخیابان شهید اردستانی   

5603334

5631818

 

 

كلانترى 117       

میدان بهمن ـ اواسط 20مترى جوادیه

5640155

5643015

5641228

 

 

كلانترى 121       

بزرگراه شهید محلاتی خیابان دهم ـ فروردین باغ سلیمانیه    

3175652

3179555

3179333

 

 

كلانترى 130       

نازى آباد ـ هزاردستگاه  

550966

550128

 

 

كلانترى 132       

اتوبان شهید محلاتی نبرد جنوبی بالاتر از آتش‌نشانی   

3700450

3709599

 

 

كلانترى 156       

افسریه ـ 15مترى دوم ـ نبش خیابان هفتم

3156566

3156665

3806060

 

 

كلانترى 157       

جاده خاوران ـبالاتر از میدان آقانور    

3876060

3860444

 

 

كلانترى 158       

اتوبان بعثت ـشهرك كیانشهر ـ خیابان كیخسرو   

3887171

 

 

كلانترى 160       

خزانه بخارایى فلكه اول ـ خیابان مسجد جامع خزانه    

555433

5520205

5060205

 

 

كلانترى 169       

جاده خاوران ـ روبروى ترمینال خاوران ـ بعد ازپمپ بنزین 

3815955

3815956

3153110

 

 

كلانترى 131 شهرری    

شهرری خیابان فدائیان اسلام نرسیده به میدان شهرری       

5905555

5659141

 

 

كلانترى 167 دولت آباد  

شهرری جاده سوم ـبالاتر ازچهارراه خط راه آهن ـنرسیده به فلكه بزرگ    

3740324

 

 

كلانترى 168 سیزده آبان       

خیابان شهید رجایی خیابان اصلى سیزده آبان   

5003024

 

 

كلانترى 170 كهریزك     

جاده قدیم قم ـ بعد از بهشت زهرا ـ روبروى مخابرات كهریزك  

5201550

 

 

كلانترى 171 صحن امام 

اتوبان تهران ـ قم بعد از عوارضی      

   15- 5203801

 

 

كلانترى 173 امین آباد   

جاده امین آباد ـ جنب بیمارستان روانپزشكى رازی      

3980898

 

 

كلانترى 174 قیام دشت

جاده خاوران ـ شهرك قیام دشت 40متری 

0292342

0292035

 

 

كلانترى 175 باقرشهر   

جاده قدیم قم ـ نرسیده به سه راهى بهشت زهرا       

5202250

5201564

5201565

 

 

كلانترى 176 حسن آباد 

جاده قدیم قم ـ حسن آباد ـ بلوار امام خمینی    

0229322

0222323

 

 

كلانترى 177 خاورشهر  

جاده خاوران ـ‌خیابان اصلی شهرك خاورشهر      

0221247

0223535

 

 

كلانترى 204 وهن آباد   

اتوبان تهران قم ـ پل وهن آباد ـ روستاى وهن آباد

0229342

0223241

 

 

كلانترى 1 شهید قدوسی      

ورامین ـ خیابان شهید قدوسی روبروى كارخانه قند      

42020

 

 

كلانترى 2 مركزی 

ورامین ـ خیابان شهدا ـ جنب بنیاد جانبازان

24242

 

 

كلانترى 3 شهید بهشتی       

ورامین ـ خیابان شهید بهشتی جنب ستاد فرماندهی  

24193

 

 

كلانترى 18 قرچك

ورامین ـ قرچك ـ جنب آزمایشگاه     

23434

 

 

كلانترى 15 باقر آباد      

ورامین ـ باقرآباد ـ روبروى كارخانه جامپاس 

31414

31415

 

 

كلانترى 13 جوادآباد      

ورامین ـ جوادآباد ـ بعد از بخشداری  

2220

2120

 

 

كلانترى پیشوا     

ورامین ـ پیشوا ـ نرسیده به میدان امام     

22825

22525

 

 

كلانترى 103 گاندی      

میدان ونك ـ خیابان گاندی      

8776304

8776868

 

 

كلانترى 104 عباس آباد 

میدان نیلوفر

8764045

8764046

 

 

كلانترى 105 سنایی    

خیابان میرزاى شیرازی خیابان كامكار       

8822580

8822122

 

 

كلانترى 106 نامجو       

خیابان شهید نامجوـ میدان گرگان    

7558899

7541266

 

 

كلانترى 107 فلسطین  

میدان فلسطین   

6468477

6407152

 

 

كلانترى 124 قلهك       

قلهك ـ خیابان دولت      

2601641

266344

 

 

كلانترى 125 یوسف آباد

یوسف آباد ـ میدان سیدجمال الدین  

8793227

 

 

كلانترى 145 ونك 

خیابان ونك ـ نرسیده به میدان شیخ بهایی

8035000

8033316

 

 

كلانترى 148 انقلاب اسلامی  

خیابان انقلاب ـ مقابل وصال شیراز   

6468455

6465933

 

 

كلانترى 128 تهران نو    

خیابان پنجم نیروى هوایی بالاتر از فلكه دوم هوایی      

728997

724000